Panorama Nieuw Nederland, de toekomst van de Waddenzee, Shanghai under sea level rise, en meer...
 
Is deze mailing niet goed leesbaar? Klik hier voor de webversie
TUDelft
TUDelft
 
 
Geachte heer Timmermans,
Eén van de taken van de wetenschap is om zonder vooringenomen posities nieuwe ontwikkelingen te doordenken. Dat is lastig. Immers, iedereen is een kind van zijn of haar tijd. Wij roepen daarom op om in verbinding met elkaar de eigen taboes onder ogen te zien en samen frank en vrij perspectieven te verkennen. Om te prikkelen geven we hier een drietal taboes.

(1) Het taboe op centralisatie. Een mogelijke reactie op de zeespiegelstijging is om ruimtelijke investeringen meer oostwaarts te richten. Dit kan enkel met centralistisch beleid en roept daarom meteen weerstand op – ons ruimtelijk beleid is immers sinds de Nota Ruimte (2005) verregaand gedecentraliseerd. (2) Het taboe op technische infrastructurele oplossingen. Met de zeespiegelstijging neemt de zoute kwel toe. Dit is te bestrijden met kwelschermen van tientallen meters diep, met tienduizenden kuubs per dag doorspoelen en met het afsluiten van de Rijnmond met zeesluizen en gemalen. Dergelijke technische maatregelen zijn voor velen onbespreekbaar. (3) Het taboe op klimaatscepsis. Het wetenschappelijk bewijs voor de zeespiegelstijging neemt toe, maar er is ook twijfel. We werken daarom met scenario’s. Het scenario dat de historische zeespiegelstijging van 18 centimeter per eeuw nauwelijks mocht versnellen komen we echter vrijwel nergens tegen.
Let wel: wetenschappers maken geen keuzes maar voeden taboeloos het maatschappelijk debat met goed onderbouwde scenario’s en alternatieven.

Aan de TU Delft lopen meerdere programma’s die raken aan de zeespiegelstijging. In All-Risk werken we met vijf andere Nederlandse universiteiten aan nieuwe kennis voor het Hoogwaterbeschermingsprogramma. SaltiSolutions ontwikkelt de broodnodige fundamentele verbeteringen in zoet-zout modelleringen van door de mens bestierde estuaria. TUDelft Climate Institute volgt de zeespiegel op de voet. Delta Futures Lab herontwerpt Nederland en rekent onder andere aan Delta21. TBM en CiTG ontwikkelen met de Wereldbank risicoanalyses en adaptatiepaden voor delta’s in Azië en Afrika.

We hebben een lange geschiedenis van leven met water. Het water verandert voortdurend. Wat wordt het nieuwe hoofdstuk in onze geschiedenis?

Matthijs Kok, hoogleraar waterveiligheid
Co Verdaas, hoogleraar gebiedsontwikkeling
Zeespiegelstijging
 
Panorama New Netherlands
How can the Netherlands adapt to sea level rise in the long term: maintain, advance or retreat? Edited by Jos Timmermans and Joep Storms, sixteen scholars and professionals compare the results of seven plans and designs. Problem solving and design approaches are grounded in coastal, landscape, and ecological dynamics as well as inspired by visions of the Netherlands in the far future.
Lees verder
 
Het einde van Nederland
“We kunnen natuurlijk altijd nog verhuizen naar de hoge zandgronden!”. Zo eindigt vaak een creatieve sessie over de toekomst van watermanagement in Nederland. Ligt het einde van de Lage Landen inderdaad in de Noordzee? Ties Rijcken en Matthijs Kok trekken conclusies uit een voorzichtige kwantitatieve vergelijking tussen handhaven en terugtrekken.
Lees verder
 
De toekomst van de benedenrivieren vraagt een ontwerpende bril
Het meest complexe deel van het Nederlandse hoofdwatersysteem is gevormd door opeenvolgende systeemmaatregelen: rivierverbredingen, nieuwe kanalen, dammen en stormvloedkeringen. Als de zeespiegelstijging doorzet zullen er nieuwe systeemmaatregelen op stapel staan. We moeten beter kijken naar de mogelijkheden tussen afwachten en radicale vergezichten, vinden Bart Strijker, Jan Stijnen en Ton Botterhuis.
Lees verder
 
Response of the Wadden Sea to sea level rise
Sea level rise not only threatens humans behind flood defenses. On the other side of the dikes, intertidal nature risks to get permanently submerged. With many others, Quirijn Lodder and Zheng Bing Wang have derived a new framework, revolving around critical sea level rise rates for intertidal basins. Even when sedimentation rates could keep pace with sea level rise, this will happen with a delay, so some drowning will inevitably occur.
Lees verder
 
Sea level monitoring for timely adaptation
In the decade to come, the question whether sea level monitoring data along the Dutch coast warrants more drastic adaptation will dominate discussions. David Steffelbauer, Jos Timmermans, Mark Bakker, Riccardo Riva and Jan Kwakkel report on a method to evaluate breakpoints, which represent the start of an acceleration of sea level rise in the data of tide gauges along the Dutch coast.
Lees verder
 
Satellites look down at dike safety
By observing how dikes swell and shrink in relation to meteorological conditions, satellites provide important information on a millimetre level regarding dike stability. After finishing her PhD research, Ece Özer explains, with Freek van Leijen, Bas Jonkman and Ramon Hanssen, how to detect when a dike is behaving unexpectedly. She proposes an innovative model based on satellite data to complement current inspection methods.
Lees verder
 
Defend or raise?
In his recently completed dissertation and for DeltaLinks, Kasper Lendering compares two risk reducing strategies: permanent or temporary flood defences versus raised land or buildings. Optimal results depend more on the area size and value than on the height of sea level rise. His conceptual model clarifies why different strategies have been chosen in the past and can help decision-makers to decide between strategies in the future.
Lees verder
 
How can Shanghai cope with future sea level rise?
With sea level rise of 3.8 and land subsidence of 6 mm/year, current relative sea level rise in Shanghai is almost 10 mm/year. Qian Ke, Hanqing Xu and Jeremy Bricker propose hybrid measures to mitigate flooding: reinforcement of the current sea dikes and river floodwalls, coastal wetlands and a new storm surge barrier, coupled with nature-based urban adaptation.
Lees verder
 
Sea level rise on Flows
DeltaLinks is hosted on the web platform Flows. Click here to see all Flows items with the sea level rise tag, and click here for five TU Delft PhD theses especially selected for this DeltaLinks edition. Use the previous and next buttons, or your keyboard arrow keys, to navigate between the selected publications.
Lees verder
 
 
ENW advies versnelde zeespiegelstijging
Stefan Aarninkhof en anderen | (Kust)waterbouw | 2020
Conceptual designs for DELTA21
Ruben Ansorena Ruiz | Hydraulic Engineering | 2020
We kunnen meters zeespiegel aan
Bas Jonkman | Integrale Waterbouwkunde | 2019
Long-term adaptive flood risk management
Hidde van den Broek | Hydraulic Engineering | 2019
The future of the Haringvliet Sluices
Mark Ruessink | Hydraulic Engineering | 2019
Sea-level changes on multiple spatial scales
Thomas Frederikse | Geodesy | 2018
Dutch storm surge barriers under high-end sea level rise
Mark op ‘t Landt | Hydraulic Engineering | 2018
Sediment budget and the morphological development of the Wadden Sea
Zheng Bing Wang and others | Estuarine Morphology | 2018
Een aanpasbaar afvoercomplex in de nieuwe waterweg
Kaas van Reenen | Waterbouwkunde | 2018
Eco-friendly closure of tidal river systems
Cornel van Zaal | Hydraulic Engineering | 2017
Removing or maintaining the Eastern Scheldt barrier?Willem Leeuwdrent | Hydraulic Engineering | 2012
De toekomst van het Nederlandse polderconcept
Matthijs Kok en anderen | Overstromingsveiligheid | 2008
 
VP Delta
BRIGAID
Safety & Security Institute
Urbanising Deltas of the World
SaltiSolutions
Delta Futures Lab
SAFELevee
All Risk
Delta Urbanism
TU Delft Climate Institute
TU Delft Deltas, Infrastructures & Mobility Initiative, publisher of DeltaLinks
 
  © DeltaLinks | februari 2020    
 
Geen DeltaLinks meer ontvangen? Meld u hier af
...