Delta21, droogte-indicatoren, participatie en meer...
 
Is deze mailing niet goed leesbaar? Klik hier voor de webversie
TUDelft
TUDelft
 
 
Geachte relatie,
Slim watermanagement begint bij een helder beeld van de uitgangssituatie, via betrouwbare metingen en een slim meetsysteem. Intelligent meten betekent dat de resolutie van het meetsysteem in overeenstemming moet zijn met de resolutie van het probleem. Operationele waterproblemen als gevolg van pieken in weersomstandigheden zijn vaak in omvang beperkt tot enkele vierkante kilometers. Operationele meetsystemen zijn dus doorgaans pas echt effectief op grids van enkele honderden meters. Smartphones en ontwikkelingen in microsensoren maken deze hoge dichtheden mogelijk: twitterende burgers en autonome netwerken van sensoren in het veld leveren lokale en gedetailleerde meetgegevens. Hierdoor worden hoge-resolutie meetsystemen betaalbaar.

Voor watergerelateerde beleidsvraagstukken op regionale of wereldschaal hoeft de resolutie in ruimte en tijd minder nauwkeurig te zijn dan voor operationeel beheer. Daarvoor zijn satellieten in te vliegen, met vaak een grovere resolutie en indirecte metingen, maar wel al gauw een wereldwijde dekking en inmiddels lange perioden van doorgaande metingen. Het artikel van Erik van Berchum over flood risk management in Beira geeft een mooi voorbeeld.
Door satellietmetingen, microsensormetingen en meetsystemen daar tussenin, zoals radar, te verbeteren en te combineren ontstaat er beter zicht op watergerelateerde problemen en oplossingen: fijnmazig voor operationeel beheer en hoogwaardige toepassing, grofmazig voor lange-termijn beleidsondersteuning en laagwaardige toepassing.
Naast een passende resolutie is het natuurlijk belangrijk om de juiste dingen te meten. Zoals uit het artikel van Rutger Weijers naar droogteindicatoren bijvoorbeeld blijkt is voor droogte directe meting van de variabiliteit in het vochtgehalte van bodem en gewassen de meest zinvolle indicator.

De TU Delft draagt bij aan deze ontwikkelingen met onder andere de projecten TAHMO (20.000 meetstations in Afrika), Plantenna (towards an “internet of plants”), TWIGA (weather data for sustainable growth in Africa), African Water Corridor (integratie grote en kleine watercycli) en AidroLab (artificial intelligence for sustainable water management).

In deze DeltaLinks tevens een selectie over Nature-Based Solutions, ook slim natuurlijk. En: ondanks Corona staan we nog altijd open voor samenwerking met organisaties buiten de TU Delft in onderzoeksprojecten en met afstudeerders. Juist nu wordt de verbinding tussen onderzoek en maatschappij extra gewaardeerd.

Marie-Claire ten Veldhuis,
water resources associate professor
 
Smart deltas & droughts 
 
Studenten werken aan Delta21
Wie kent Delta21 nog niet? Een slim plan met de potentie voor het rijtje Nieuwe Waterweg-Afsluitdijk-Maasvlakte. Geen wonder dat maar liefst tweeëntwintig TU Delft studenten van vier faculteiten er hun afstudeerwerk aan hebben gewijd. Mark Voorendt en Jos Timmermans beschrijven de resultaten. Een schoolvoorbeeld van integraal ontwerp en interdisciplinaire samenwerking.
Lees verder
 
Rapid flood risk reduction strategy modeling for Mozambique
To model urban coastal flood risk reduction strategies, computational constraints limit either the depth of analysis, the number of strategies or the number of scenarios. The FLORES-model is developed to compare the impact of many weather events to different strategies on a conceptual level. For Beira, Mozambique, this results in two concrete recommendations. By Erik van Berchum and others.
Lees verder
 
Droogte-indicatoren voor anticiperend droogtebeheer
Waar men in veel landen extreme droogte gelaten ondergaat, bruist het in Nederland momenteel van de ideeën om het watersysteem te hervormen. Oplossingen beginnen bij een heldere probleemdefinitie en scherpe indicatoren. Rutger Weijers ontleedt het droogteprobleem en testte de actiebereidheid op vijf verschillende droogte-indicatoren bij stakeholders.
Lees verder
 
Ecosystem participation in arid environments
Around the world, vernacular adaptive and nature-based coping mechanisms to climate extremes have vanished. Delta Urbanism students want to reverse this and applied the method of ecosystem participation to synthesize hydrological conditions with key urban morphologies, indigenous landscape characteristics and human behaviour. By Fransje Hooimeijer.
Lees verder
 
The Dutch blue battery potential
One of the many challenges of the energy transition is the temporal variability of renewable energy production. A smart solution is virtual storage: devices charge or run preferably during hours of peak production and/or hours of low energy demand. The largest European device for virtual energy storage is undoubtedly the Dutch water machine. Ties van der Heijden explains.
Lees verder
 
The Participatory Value Evaluation method applied in the water sector
Public participation is indispensable for the design of effective urban climate adaptation strategies or measures. Sem Nouws and Niek Mouter apply the method to the Dutch Reyeroord case. They discuss critical elements required for information provision during the participation process.
Lees verder
 
Droughts and decisions
Esmeé Mulder | Thesis | Water Management
Macro to micro: microwave remote sensing
Alexandra Konings with Susan Steele-Dunne | Journal paper | Remote Sensing
Optimal salinity and water level control
Boran Ekin Aydin and others | Journal paper | Water Management
Model Predictive Control for reservoir operations
Nay Myo Lin and others | Journal paper | Water Management
 
Building with Nature 
 
Implementatie van natuurlijke waterveiligheidsoplossingen in Nederland
Bij nature-based flood defenses is de natuur onderdeel van het ontwerp. De implementatie van een natuurlijke oplossing verschilt van een reguliere aanpak voor waterveiligheid. Stephanie Janssen gaat met collega’s in op de implementatie van natuurlijke oplossingen in Nederland: wat gaat goed, wat kan beter, waar liggen kansen en bedreigingen?
Lees verder
 
WOODY - Hoe robuust zijn bomen voor waterveiligheid?
Bomen op voorlanden langs dijken dissiperen golfenergie en bevorderen opslibbing. Welk soort bos levert de meeste biodiversiteit én grootste bijdrage aan de waterveiligheid? En hoe zal dit in tijd en ruimte verschillen? Op zoek naar optima, als aanvulling op aan het wettelijke dijkenbeoordelingsinstrumenterium. Door Bas Hofland, met Corinne van Starrenburg en Su Kalloe.
Lees verder
 
Intertidal flats in engineered estuaries
Lodewijk de Vet | Dissertation | Coastal Engineering
Complex coastal systems: transdisciplinary learning 
Jill Slinger and others | Book | Technology, Policy & Management
Watersnood 1953 leert: natuur redde levens
Zhenchang Zhu, Vincent Vuik e.a. | Artikel en journal paper | Waterbouw
 
 
Overig deltawerk
 
Intreeredes van TU Delft hoogleraren verzameld
Gebruik de archieffunctie van Flows Platform om door de inaugurele redes van vijftien TU Delft hoogleraren tussen 2008 en 2020 te bladeren. Lees over de stimulerende ideeën en veelbelovende onderzoekslijnen van markante academici; van Cees van Rhee tot Co Verdaas.
Lees verder
 
Houdbaarheid van de dijken rond het Haringvliet
Barend de Waal Malefijt | Thesis | Waterveiligheid
Adaptive strategies for water heritage
Carola Hein | Boek | Urban Planning
 
 
VP Delta
BRIGAID
Safety & Security Institute
Urbanising Deltas of the World
SaltiSolutions
Delta Futures Lab
SAFELevee
All Risk
Delta Urbanism
TU Delft Climate Institute
TU Delft Deltas, Infrastructures & Mobility Initiative, publisher of DeltaLinks
 
  © DeltaLinks | oktober 2020    
 
Geen DeltaLinks meer ontvangen? Meld u hier af