Nieuwsbrief niet goed leesbaar? Klik hier voor de webversie
TUDelft
TUDelft
 
 
Geachte heer/mevrouw ,
Wie had gedacht dat waterveiligheid sinds de Deltawerken nog zo’n turbulente tijd zou kennen als de huidige? De overgang naar de nieuwe overstromingskansen systematiek is internationaal toonaangevend. De nieuwe hoogte van de normen is een grote opgave, maar het is nodig. Bekijk het eens zo: een overstromingskans van 1:10.000 voor een dijk om een dichtbevolkte polder lijkt zwaar, een faalkans van 1:1.000.000 voor een stuwdam in een dunbevolkte vallei voelt heel normaal. Echter, als de dijk doorbreekt heeft dat nog veel catastrofalere gevolgen dan de dam. Op een dergelijke vergelijking krijgen we een objectievere blik dankzij de nieuwe hoogwaardige risicomodellen.
Deze modellen zijn nooit af. Er wordt vaak naar verfijning gestreefd, maar er moet eerst inzicht zijn in de baten van verfijning voor beleid en ontwerp. Bovendien is meer detail alleen verantwoord als de gegevens op detailniveau betrouwbaar genoeg zijn.
Aan de TU Delft studeren elke maand studenten af op het gebied van waterveiligheid, vooral bij waterbouwkunde en waterbeheer, maar ook bij bouwkunde in de studio Delta Interventions en bij Technische Bestuurskunde, zoals recentelijk op het onderwerp framing flood risk. In het NWO project BE-SAFE rekenen en tekenen onderzoekers aan begroeide vooroevers. Een ander breed opgezet programma is Multifunctional Flood Defences met wel 17 afzonderlijke projecten.
Deze Deltalinks behandelt onder andere de nieuwe normering, klimaatverandering, rivierverruiming, meervoudig gebruik van dijken en systeemmaatregelen. Bij de leerstoel flood risk speelt grip op onzekerheid een grote rol, waarover ook te lezen is in de artikelen over het afstudeerwerk van Guido Evers en over de promovendi van mijn voorganger Han Vrijling.
Matthijs Kok
Hoogleraar flood risk
 
Waterveiligheid
 
De toekomst van rivierverruiming
Nu het in het rivierengebied niet meer om maatgevende hoogwaterstanden maar om overstromingsrisico’s gaat, overschaduwen stabiliteitstekorten de baten van rivierverruiming. Jelle van Zuijlen rekende aan het hart van het rivierengebied en concludeert dat de ruimtelijke maatregelen van de toekomst zullen moeten leunen op een gunstige combinatie van omstandigheden.
Lees verder


 
Multifunctionele waterkeringen - living apart together
Een grote bijdrage van het Deltaprogramma aan het Nederlandse dijkensysteem is het benadrukken van de mogelijkheden van multifunctioneel gebruik van dijken. Maar hoe werkt dat eigenlijk? Uit een recente analyse vanuit het grote STW/TUD project Multifunctional Flood Defences, gepubliceerd in het boek Flowscapes, bijkt: liever ruimtelijk geoptimaliseerde dijkzones dan functioneel geïntegreerde dijken.
Lees verder

 
Een kleine Rijnmond geschiedenis
Zes jaar na het spannende Afsluitbaar Open Rijnmond, een idee van de Deltacommissie 2008 en de TU Delft, lijkt de nabije toekomst van Rijnmond-Drechtsteden beklonken met een veilige deltabeslissing, degelijke buitendijkse bouwregelgeving en een hernieuwd kierbesluit. Maar toen kwam een groep Delftse oudgedienden opeens met een nieuw megaplan. De toekomst is ongewis, maar van het verleden valt veel te leren.
Lees verder
 
 
Onzekerheid, voor gevorderden
De gemiddelde mens is notoir slecht in het inschatten van kansen en onzekerheden in het publieke domein. Hoe belangrijk dit ook is, jonge mensen studeren liever rechten of vrijetijdskunde dan wiskunde of econometrie. Gelukkig zijn er uitzonderingen zoals Guido Anthony Evers, die afstudeerde op onzekerheden bij dijkontwerpen. Mooi werk voor statistici, belangrijk werk voor ruimtelijk ontwerpers en procesmanagers.
Lees verder

 
De promovendi van Han Vrijling
Op 3 september 2015 promoveerde Vana Tsimopoulou op economische optimalisatie van flood risk management projecten bij emeritus hoogleraar waterbouwkundige constructies Johannes Kornelis Vrijling. Op de WaterViewer staan haar proefschrift en die van viertien promovendi die haar voor gingen. Twee van hen zijn inmiddels hoogleraar, dertien van hen werken momenteel aan waterveiligheid over de hele wereld.
Lees verder

 
Nieuw in de WaterViewer
 
Framing flood risk
An'An Denise Yam | Water Governance
Earthquake loads on dykes
Erik Winde | Hydraulic Engineering
The synergy between flood risk protection and spatial quality in coastal cities
Anne Loes Nillesen | Delta Urbanism
Controlling minimum groundwater levels in urban areas
Maikel Votel | Water Management
The Sand Engine during the December storm of 2013
Robert-Jan de Kort | Coastal Engineering
Waddenritme: MarkerWadden centre
Milo Janssen | Landscape Architecture
 
Delta Interventions
NatureCoast
Water Governance
Multifunctional Flood Defenses
HowDoYouLandscape
Flood Risk Center
DIMI on tour!
Flood Proof Holland
Urbanising Deltas of the World
TU Delft Deltas, Infrastructures & Mobility Initiative, publisher of DeltaLinks
 
  © DeltaLinks | september 2015    
 
Geen TU Delft DeltaLinks meer ontvangen? Meld u hier af