Nieuwsbrief niet goed leesbaar? Klik hier voor de webversie
TUDelft
TUDelft
 
 
Geachte heer/mevrouw ,
Het Delft Infrastructures en Mobility Initiative staat voor de verbinding tussen wetenschap en praktijk. We richten ons onder andere op uw werkterrein: op watersystemen en delta’s. Met de nieuwe DeltaLinks nieuwsbrief en WaterViewer website zit u dicht bij het vuur van Prometheus, het vuur waarmee onderzoekers en studenten van de TU Delft de uitdagingen in de delta aangaan. We zien de verbinding nadrukkelijk tweezijdig. Vanuit de samenwerkingsovereenkomst tussen de TU Delft en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu bijvoorbeeld, gaan we gezamenlijk onderzoeks- en onderwijsagenda’s opstellen
en masterclasses en summer schools aanbieden. In het nieuwe Nationale Kennis- en Innovatie programma Water en Klimaat zal Bert Geerken, decaan Civiele Techniek en Geowetenschappen, de universiteiten vertegenwoordigen. Het grote doel: maatschappelijke meerwaarde door integratie en innovatie. Co-creatie in de hele keten, van kennis van water en klimaat tot deltamanagement.
In deze DeltaLinks: nieuwe ideeën over brede dijkzones in de zuidwestelijke delta, state-of-the-art dijkenonderzoek, een wetenschappelijke kijk op onzekerheid, een integrale aanpak van de coastal squeeze en nieuwe software die de hele wereld in één hydrologisch model onderbrengt. Doe er uw voordeel mee. Wij staan open voor reacties en nieuwe links.
Marcel Hertogh en Han Meyer,
Delft Infrastructures & Mobility Initiative
Integratie en innovatie
 
Zin in de zuidwestelijke delta
Hoe valt er over de toekomst van het meest ingewikkelde gebied van de Nederlandse delta iets zinnigs te zeggen op het hoogste planologische niveau? Formuleer probleem, oplossingen, criteria en kies? Zet alle betrokkenen in een zaaltje en laat ze er pas uit als ze het ergens over eens zijn geworden? Een nieuw boek van een Deltastedenbouw onderzoeksconsortium, met een nieuwe integrale aanpak.
Lees verder
 
Diepgaande kennis over dijkdoorbraken met SAFElevee
In Nederland zijn er sinds 1953 geen doorbraken van primaire waterkeringen meer geweest. Gunstig voor onze economie, maar niet voor geotechnisch inzicht in dijkdoorbraken, en daarmee paradoxaal genoeg een bedreiging voor onze huidige veiligheid. Een nieuw STW-onderzoek bekijkt bezweken dijken in testopstellingen én bij rampen in het buitenland. Op naar een internationale dijkdoorbraken-database.
Lees verder
 
Omgaan met onzekerheid: verkrampt of adaptief?
“Volwassenheid is het kunnen verdragen van onzekerheid” – geldt deze uitspraak, van Confucius (469 v. Chr.) en Rob Wijnberg (2009 n. Chr.), ook voor de publieke zaak en de waterwereld? Bij Beleidsanalyse op de faculteit TBM loopt onzekerheid als een rode draad door het onderzoek. Het antwoord: adaptief vermogen. Een gesprek met onderzoeker Jan Kwakkel.
Lees verder
 
Meester van de Zee – derde Nederlandse winnaar International Coastal Engineering Award
Als u Marcel Stive niet kent van de grote onderzoeksprojecten NatureCoast en NEMO of als hoogleraar kustwaterbouw die onlangs zijn driehonderdste afstudeerder afleverde, dan kent u hem vast van de Deltacommissie 2008, de Zandmotor, of wellicht van het voorwoord in Donkere Palissaden, het mooiste boek van deze eeuw over het Nederlandse kustlandschap. Waar staat Marcel Stive voor?  
Lees verder
 
Wereldomvattend hydrologisch model eWaterCycle
Waar in Nederland honderden weer- en watermodellen door duizenden professionals elk jaar verder verfijnd worden, zijn watercycli in veel landen nog helemaal niet gemodelleerd. En dat terwijl er steeds meer wereld-dekkende meteorologische en topografische datasets beschikbaar komen, en er juist in deze landen veel winst te behalen is met betere voorspellingen.
Lees verder
 
Nieuw in de WaterViewer
 
Almere 2.0 Floodproof
Myrthe Vermoolen | Urbanism
An adaptive pumping station at the Afsluitdijk
Thomas van Manen | Hydraulic Engineering
Hydrograph shape variability on the river Meuse
Joost Pol | Flood Risk
Model predictive control for the Dutch Delta
Ivo Brouwers | Water Management
Morphodynamics of the Ameland tidal inlet
Jian Jiao | Coastal Engineering
Return to the coast!
Maike Warmerdam | Landscape Architecture
 
Delta Interventions
NatureCoast
Water Governance
Multifunctional Flood Defenses
HowDoYouLandscape
Flood Risk Center
DIMI on tour
Flood Proof Holland
Urbanising Deltas of the World
Delft Infrastructures & Mobility Initiative, publisher of DeltaLinks
 
  © DeltaLinks | maart 2015    
 
Geen TU Delft DeltaLinks meer ontvangen? Meld u hier af